scroll

Czy wylot do USA w ramach programu Au Pair in America jest obecnie możliwy?

Z dniem 31 marca 2021 Prezydencka Proklamacja 10052 wygasła, co oznacza, że Ambasady Stanów Zjednoczonych mają prawo ponownie wydawać wizy J-1 przeznaczone dla uczestników programów wymiany kulturowej. Nadal obowiązuje jednak zakaz lotów do USA z krajów strefy Schengen, a wylot w ramach programu au pair możliwy jest jedynie dla osób korzystających z wyjątku wizowego. Zobacz, jakie sytuacje pozwalają obecnie na wylot do USA.
Aupair_usa

Z dniem 31 marca 2021 Prezydencka Proklamacja 10052 wygasła, co oznacza, że Ambasady Stanów Zjednoczonych mają prawo ponownie wydawać wizy J-1 przeznaczone dla uczestników programów wymiany kulturowej. Przyjmowanie wniosków i wydawanie wiz pozostaje jednak zawieszone (poza wyjątkami) do czasu zniesienia zakazu lotów do USA z krajów strefy Schengen (a więc i z Polski). Data wznowienia lotów nie jest jeszcze znana. Obecnie, nadal możliwe jest staranie się o wizę i wylot do USA w ramach wyjątku wizowego, jeżeli rodzina goszcząca kwalifikuje się do skorzystania z takiej możliwości.

W jakiej sytuacji, pomimo zakazu lotów, wyjazd jako au pair do USA jest możliwy?

Wyjątek 1: jeśli przynajmniej jedno z dzieci rodziny goszczącej ma orzeczenie o niepełnosprawności, a au pair posiada kwalifikacje przydatne w opiece nad dziećmi z niepełnosprawnościami, na przykład: wykształcenie w zakresie pedagogiki specjalnej,  wykształcenie medyczne lub inne udokumentowane doświadczenie w podobnym zakresie.

Wyjątek 2: jeśli przynajmniej jedno z rodziców goszczących bierze zawodowy aktywny udział w walce z pandemią COVID-19, np. pracuje w szpitalu, instytucji medycznej lub naukowej prowadzącej badania związane z pandemią, laboratorium diagnostycznym, firmie produkującej leki lub szczepionki na COVID itp.

Uwaga: nawet, jeśli w tym momencie nie znalazłaś jeszcze rodziny goszczącej oraz nie masz kwalifikacji do opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami, może zdarzyć się, że Twoją kandydaturą zainteresuje się rodzina wymieniona w punkcie 2.

Jeżeli Ty i/lub Twoja rodzina goszcząca będziecie spełniać jeden z powyższych warunków, oznacza to, że najprawdopodobniej będziesz mogła starać się o wizę i wyjazd już w bieżącym roku.

Dodatkowo, w nielicznych przypadkach, o przyjęcie au pair mogą starać się rodziny goszczące zatrudnione w jednym z szesnastu sektorów infrastruktury krytycznej. Rodziny, które kwalifikują się do skorzystania z tego wyjątku wizowego, będą informować o tym swoje przyszłe au pair.

Ostateczną decyzję dotyczącą uzyskania wizy w ramach wyjątku podejmuje konsul przeprowadzający spotkanie wizowe.

Biorąc pod uwagę efekty szczepień i walki z pandemią na całym świecie, patrzymy na nadchodzące miesiące z ostrożnym optymizmem i mamy nadzieję, że wkrótce powróci możliwość wydawania wiz J-1 i wznowienia lotów do USA.

Czekamy na Wasze aplikacje!

Jeżeli nie jesteś jeszcze zarejestrowana do programu Au Pair in America, wypełnij poniższy formularz, aby otworzyć swój profil aplikacyjny.