scroll

Informacje dot. koronawirusa

Aktualne informacje dotyczące wpływu koronawirusa na podróże międzynarodowe i przebieg programu Au Pair in America.

Aktualizacja z dn. 23 czerwca 2020

Najnowsze informacje

W dniu 22 czerwca Prezydent Donald Trump wydał proklamację zawieszającą pozwolenie na wjazd do USA dla posiadaczy wielu kategorii wiz nieimigracyjnych, w tym wiz typu J-1 dla uczestników programów au pair. Zawieszenie to ma potrwać do końca bieżącego roku. Jesteśmy obecnie w trakcie ustalania wielu dodatkowych szczegółów i ewentualnych wyjątków od tej zasady, jednak oznacza to, że większość potencjalnych uczestników programu au pair w roku 2020 nie będzie mogła wjechać do USA. W szczególnych przypadkach będziemy kontaktować się bezpośrednio z uczestnikami, aby omówić ich indywidualną sytuację. Osoby zgłoszone do programu i nadal zainteresowane wyjazdem prosimy o rozważenie rozpoczęcia udziału w programie w roku 2021.

Na ten moment nie ma żadnych zmian zasad dotyczących opłaty za procedurę wizową.  Niezależnie od okoliczności, nie ma możliwości otrzymania zwrotu opłaty, nie można jej transferować na inną osobę i jest ona ważna 1 rok od daty jej dokonania. Jeżeli zasady zmienią się z uwagi na ww. proklamację, poinformujemy uczestników o tym.

Jeżeli Twój lot miał odbyć się w ciągu najbliższych tygodni, skontaktujemy się z Tobą osobiście, gdy tylko uzyskamy odpowiednie informacje z naszego biura w USA w kwestii dalszego postępowania. Możesz również otrzymać informacje poprzez swoje konto uczestnika lub drogą mailową bądź telefoniczną bezpośrednio z biura w USA.

Czy Au Pair in America prowadzi obecnie rekrutację nowych au pair?

Tak, rekrutacja przebiega normalnie – z tą tylko różnicą, że spotkania konsultacyjne („interviews”) oraz spotkania informacyjne tymczasowo odbywają się wyłącznie online. Potencjalny termin wyjazdu to rok 2021.

Czy koronawirus wpłynie na moją podróż oraz udział w Orientation?

W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących sposobu i/lub miejsca przeprowadzania Orientations informacja zostanie podana bezpośrednio w korespondencji do osób mających w niej uczestniczyć. Podobnie jak większość operatorów turystycznych, Au Pair in America będzie postępować zgodnie z krajowymi dyrektywami dotyczącymi podróży (w Wielkiej Brytanii będą one pochodzić z brytyjskiego Biura Spraw Zagranicznych i Wspólnoty Narodów / FCO) oraz monitorować aktualizacje Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w odniesieniu do koronawirusa i międzynarodowych podróży. Dodatkowo będziemy śledzić zalecenia Departamentu Stanu USA, aby zapewnić naszym uczestnikom właściwe porady i informacje.

Informacja dla osób, które podróżowały do Chin

W styczniu Prezydent USA podpisał proklamację zakazującą wjazdu do Stanów Zjednoczonych większości cudzoziemców, którzy podróżowali do Chin w ciągu ostatnich 14 dni. Jeśli więc niedawno podróżowałeś (lub zamierzasz podróżować!) do Chin, zadzwoń do nas pod numer biura w Warszawie +48 22 826 7147 lub w Londynie +44 207 581 7322.

Szczególne stany chorobowe i infekcje przed wyjazdem

Jeśli masz stan chorobowy, który Twoim zdaniem może ulec pogorszeniu w przypadku infekcji koronawirusowej, albo też masz podejrzenie takiej infekcji, poinformuj o tym niezwłocznie biuro w Warszawie. Dodatkowo upewnij się , że zostało to opisane w Twoim formularzu medycznym. W takim przypadku radzimy również skonsultować się z lekarzem, aby uzyskać najlepszą możliwą poradę medyczną. Dodatkowe źródła, takie jak np. strony internetowe NHS i Asthma UK, również dostarczają aktualnych informacji na ten temat. Będziemy stale monitorować aktualizacje z Centrum Kontroli Chorób (CDC), Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Biura Spraw Zagranicznych i Wspólnoty Narodów (FCO) oraz Departamentu Stanu USA i będziemy informować naszych Uczestników w przypadku istotnych zmian.

Czy w przypadku infekcji będę objęty ubezpieczeniem?

Tak. Nasze ubezpieczenie medyczne obejmie koszty ew. leczenia w przypadku infekcji wirusem Covid-19 podczas pobytu w USA.