Blog Au Pair in America

Podróże

Życie Au Pair

Ciekawostki i porady

scroll

„Personal Details” – poradnik aplikacyjny

Poradnik aplikacyjny - to seria wpisów, w której omawiamy każdą zakładkę aplikacji na program Au Pair in America, tak by Twój proces aplikacji przebiegł gładko i sprawnie. Sprawdź, na co zwrócić uwagę podczas uzupełniania zakładki “Personal Details”.

W tej zakładce skoncentruj się na podaniu podstawowych informacji o sobie oraz informacji dotyczących Twojego prawa jazdy.

 

W sekcji „Your Availability”:

-Upewnij się, że data dostępności rozpoczyna się najwcześniej 6 tygodni po interview i trwa przez minimum 2 miesiące. Im dłuższa data dostępności, tym większa szansa na znalezienie rodziny goszczącej.

-W przypadku, gdy masz skończone 26 lat, najpóźniejszą datę dostępności możesz dodać na miesiąc przez ukończeniem 27 roku życia.

 

W sekcji „Contact Details”:

-Nie używaj polskich znaków.

-Odpowiedz na wszystkie pytania.

-Do numer telefonu dodaj numer kierunkowy kraju (w Polsce: +48).

-W Best time to call – wpisz przedział czasowy (w trybie 12-godzinnym) oraz podaj strefę czasową (GMT +1).

-Rekomendowane jest, aby podać minimum 3 preferowane metody kontaktu, a jedną z nich powinna być opcja Text.

 

W sekcjiEmergency Contact Details”:

-Podaj dane osoby, która jest członkiem Twojej rodziny – nie musi ona mówić po angielsku.

 

W sekcjiDriving Details”:

-Dodaj do aplikacji skan dwóch stron prawa jazdy. Międzynarodowe prawo jazdy jest wymagane dopiero po znalezieniu rodziny goszczącej, więc na razie się tym nie obawiaj.

-W przypadku, gdy Twoje prawo jazdy zostało wydane na określony czas, pamiętaj, że musi być ważne jeszcze minimum przez 18 miesięcy – w momencie składania aplikacji (jednak najlepiej 2 lata od planowanej daty wylotu).

When did you pass your practical driving test? – Podaj datę wydania uprawnienia, którą znajdziesz w tabelce na odwrocie prawa jazdy.

-What type of driving licence do you hold? – W większości przypadków będzie to opcja „Full”.

-Does your driving licence expire? – Zaznacz odpowiedź zgodnie z prawdą (datę wygaśnięcia znajdziesz na odwrocie prawa jazdy).

-Zaznacz częstotliwość i doświadczenie jazdy autem w różnych warunkach i drogach zgodnie z prawdą.

-Have you ever had a driving accident?” Jeśli zaznaczyłaś odpowiedź „Yespodaj szczegóły wypadku, kiedy miał miejsce, czy były zaangażowane osoby trzecie itd.

-W 'Have you ever been penalized or banned for any driving offenses?” Jeśli zaznaczyłaś odpowiedź „Yes” to podaj więcej szczegółów dotyczących daty zdarzenia, czy dostałaś mandat itd.

Uwaga! W przypadku aplikantów EduCare:

-Musisz być doświadczonym kierowcą (frequent driver) – to znaczy, że w momencie akceptowania aplikacji przez biuro w Londynie będziesz posiadała prawo jazdy min. 6 miesięcy i jeździła samochodem min. 2-3 razy w tygodniu.